Issue XXI
2021/1.

Papers
Darin Nshiwi – Ulrike Jessner: The Effect of Metalinguistic Awareness and the Previously Learned Foreign Languages on Fourth Language Acquisition by Adult Learners
Zsolt Pál Deli: A quantitative analysis of four linguistic variables in the language use of Hungarians in the United Kingdom and Ireland
Yusra Yahia: The Effect of Morphological Knowledge on Receptive and Productive Vocabulary Size
Krisztián Váradi: A study of technology-enhanced language teaching based on the perceptions of prospective English teachers
Horváth Ildikó: Tolmácsolás és terminológia
Huszár Anna – Krepsz Valéria – Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória: Beszédjellemzők és időzítés háromfős társalgások beszélőváltásaiban
Jordanidisz Ágnes – Mihály Orsolya – Bóna Judit: A dinamikus mérés lehetőségei óvodások narratív készségeinek értékelésében
Kiss Anita: Kódváltási szokások és attitűdök Magyarországon tanuló kárpátaljai magyar egyetemi hallgatók körében
Nagy Marianna: Félre-értjük egymást? – a sztereotip jelentéstartalom előhívásában szerepet játszó mentális és társas műveletek a megértés folyamatában
P. Márkus Katalin – Fajt Balázs – Dringó-Horváth Ida: A célnyelv hatása a  szótárhasználati szokásokra
Szentgyörgyi Szilárd: Akcentusokkal kapcsolatos sztereotípiák a valós és a virtuális térben (A művelt angol köznyelvi kiejtés szerepe az amerikai filmiparban)
Várnai Zsuzsa: „Ki vagyok én?ˮ Őslakos identitás sarkvidéki városi közösségekben. Szociolingvisztikai interjúk Dugyinkában I.

Book reviews
Rosalinde T. Stadt: The influence of Dutch (L1) and English (L2) on third language learning: The effects of education, development, and language combinations (Naiemeh Afshar)
Jeffrey P. Kaplan: Linguistics and Law (Hazim Alkhrisheh)
Piet Van Avermaet, Stef Slembrouck, Koen Van Gorp, Sven Sierens and Katrijn Maryns (Eds.): The Multilingual Edge of Education (Keresa Kumera Chali)
Jan GUBE and Fang GAO (Editors): Education, Ethnicity, and Equity in the Multilingual Asian Context (Failasofah Failasofah)
Simone Montanari, and Suzanne Quay (eds.): Multidisciplinary Perspectives on Multilingualism: The Fundamentals (Horváth Lilla)
Pedro Guijarro-Fuentes, Katrin Schmitz and Natascha Müller: The Acquisition of French in Multilingual Contexts (Anna Ismail)
Caprice Lantz-Deaton and Irina Golubeva: Intercultural Competence for College and University Students (Veronika Major-Kathi)
Norbert Schmitt & Michael Rodgers (eds.): An Introduction to Applied Linguistics (Askar Mambetaliev)
Ramesh Kumar Mishra: Bilingualism and Cognitive Control (Henrietta Flóra Mészáros)
Elabbas Benmamounis, Reem Bassiouneyis (eds): The Routledge Handbook of Arabic Linguistics (Hala Saed)
Reem Bassiouney: Arabic Sociolinguistics (Rania Salah)
Elham Alzoubi: Idioms and Idiomatic Expressions in Levantine Arabic. Jordanian Dialect (Mohamad Sawalha)
Maria Polinsky: Heritage Languages and Their Speakers (Vivien Vereczki)
B. Gloria Guzmán Johannessen: Bilingualism and Bilingual Education: Politics, Policies and Practices in a Globalized Society (Merga Feyera Wekjira)
Ralph Ludwig, Peter Mühlhäusler, and Steve Pagel (Eds.): Linguistic Ecology and Language Contact (A. Can Yalçınkaya)
Gazdag Vilmos: Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Dudics Lakatos Katalin)
Ludányi Zsófia – Jánk István – Domonkosi Ágnes (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban (Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból) (Lőrincz Julianna)
Attila Imre: An Introduction to Translator Studies (Lőrincz Julianna – Lőrincz Gábor)
Farkas Tamás – Slíz Mariann (szerk.): Tulajdonnevek és szótárak (Pelczéder Katalin)

Conference review