Issue XX
2020/2.

Papers
Deli Zsolt Pál: Analytical structures in the language use of Hungarians in the United Kingdom and Ireland
István Csernicskó – Anita Márku: Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the European Charter for Regional or Minority Languages
Christina Hodeib: On the discursive expression of politeness in Syrian Arabic: The case of apologies
Mariia Popova – Kees De Bot: Maintenance of the Russian language in Kazakhstan: activity of Russia
Fóris Ágota: Alkalmazott nyelvészeti periodikumok (folyóiratok és kiadványsorozatok) Magyarországon – a tudományos dokumentáció aktuális kérdései
Gaál Péter: Középiskolás tanulók szótárhasználati szokásai – egy vas megyei kérdőíves felmérés eredményei
Juhász Kornélia: A mandarin illabiális veláris magánhangzó [ɤ], illetve az alveoláris [ɹ] és posztalveoláris [ɻ] approximánsok produkciója kínaiul tanuló magyarok körében

Book reviews
Bóna Judit – Krepsz Valéria (szerk.): Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig (Hantó Réka)
Misad Katalin: Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből (Ludányi Zsófia)
Charles Boberg, John Nerbonne, and Dominic Watt (Eds.): The Handbook of Dialectology (Parapatics Andrea)
Fóris Ágota – Bölcskei Andrea – Bóna Judit – Gráczi Tekla Etelka – Markó Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás III. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Fonetika) (M. Pintér Tibor)
Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága (Vígh-Szabó Melinda)
Mohammad T. Alhawary: Arabic Second Language Learning and Effects of Input, Transfer, and Typology (Bashar M. M. Farran)
István Csernicsko, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, Réka Máté, & Enikő Tóth-Orosz: Ukrainian Language Policy Gone Astray (Askar Mambetaliev)
Roberto R. Heredia and Anna B. Cieślicka (eds.): Bilingual Figurative Language Processing (Csillingh Erika)
Indika Liyanage & Tony Walker (editors): Multilingual Education Yearbook 2019; Media of Instruction and Multilingual Settings (Failasofah Failasofah)
Piotr Romanowski & Małgorzata: Current Research in Bilingualism and Bilingual Education, Volume 26 of Multilingual Education (Henrietta Flóra Mészáros)
Philip Herdina, Elisabeth Allgäuer-Hackl, and Emese Malzer Papp (eds.) Mehrsprachensensibel? Monolinguale Sprachpolitik trifft auf mehrsprachige Praxis; Multilingual sensibility? Monolingual policies meet multilingual practice (Horváth Lilla)
John W. Schwieter: The Handbook of the Neuroscience of Multilingualism (Ihász Petra)
Anna Jarosz: English Pronunciation in L2 Instruction: The Case of Secondary School Learners (Kafi Razzaq Ahmed)
Hans-Jörg Schmid: The Dynamics of the Linguistic System Usage, Conventionalization, and Entrenchment (Darin Nshiwi)
Margaret Deuchar, Peredur Webb-Davies, Kevin Donnelly: Building and Using the Siarad Corpus. Bilingual conversations in Welsh and English (Peniushina Natalia)

Conference reviews