Issue XVII
2017/1.

Papers
ANDORKÓ VERONIKA – LACZKÓ MÁRIA: Hallássérült középiskolások szövegértési folyamata
BUYSSCHAERT, JOOST – LÁSZLÓ KOVÁCS: Challenges encountered during the compilation of a multilingual termbase in the domain of communication
SÁNDOR CZEGLÉDI: Promotion, Tolerance or Repression? The Treatment of Minority, Immigrant and Foreign Languages in the Elementary and Secondary Education Acts
KATALIN DORÓ: From Phrase to Discourse Level Patchwriting: Is it Possible to Unlearn?
PÉTER GAÁL: Onlineszótár-használat Magyarországon (OHM) – egy kérdőíves szótárhasználati felmérés eredményei II.
GRÁCZI TEKLA ETELKA – MARKÓ ALEXANDRA – TAKÁCS KAROLINA: Az irreguláris zönge megjelenése mondatfelolvasásban: tizenéves és felnőtt beszélők adatainak összehasonlítása
HANTÓ RÉKA: Megakadásjelenségek előfordulása veleszületetten vak személyek irányított spontán narratíváiban
DAVOR TROŠELJ: Voice onset time of word initial /p, t, k/ in bilingual Hungarian-
Croatian speakers and Hungarian monolingual speakers

Book reviews

Conference review