Issue XV
2015/1-2.

Papers
ENDRÉDY ISTVÁN – NOVÁK ATTILA: Szótövesítő programok összehasonlítása és alkalmazásaik
PRÓSZÉKY GÁBOR – INDIG BALÁZS: Magyar szövegek pszicholingvisztikai indíttatású elemzése számítógéppel
LACZKÓ MÁRIA – KOVÁCSNÉ NAGY IBOLYA Hogyan hat a számítógép a digitális nemzedék írására, helyesírására?
KOVÁCS LÁSZLÓ: Kognitív struktúrák és márkaasszociációk
CSERNICSKÓ ISTVÁN: Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa
ILDIKÓ CSAJBOK-TWEREFOU: Language acquistion and the dynamics of language use in a multilingual context
BEREZNAI ANJA: Wortdefinitionen bei ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern
LAKATOS BOGLÁRKA: Másképp észlelik-e az érzelmeket a nők és a férfiak?
NÉMETH MÁTYÁS – NAGY JÁNOS: Hogyan ítélik meg különböző életkorú hallgatók a beszélő személyiségét?
BÓNA JUDIT: Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében
HANTÓ RÉKA: Látássérült (vak) személyek szövegértése a vizualitáshoz kötődő jelentéstartalmú szavak vonatkozásában

Book reviews

Conference reviews

Conference call