Issue XI
2011/1-2.

Necrology

Papers
SZEKRÉNYESNÉ RÁDI ÉVA: A metafora alkalmazott nyelvészeti aspektusai
KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT ÉS CSIZÉR KATA: Nyelvtanulási célok, képzetek és az angol nyelv: Feltáró faktorelemzés szaknyelvet tanuló egyetemisták körében
BÓNA JUDIT: A különböző beszédstílusok az akusztikai-fonetikai és a percepciós vizsgálatok tükrében
SEBESTYÉN JÓZSEF: Matematikai struktúrák a terminológia szolgálatában
GÓSY MÁRIA ÉS GYARMATHY DOROTTYA: A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben
LACZKÓ MÁRIA: Ikergyermekek nyelvi fejlettségéről egy adott életkorban
MÁRKU ANITA: A kódváltás pragmatikai okai, megítélése a kárpátaljai magyarok körében
MAKKOS ANIKÓ ÉS ROBIN EDINA: Explicitáció és implicitáció a visszafordításban
BORONKAI DÓRA: Az interakciós szerkezet és a szociokulturális tényezők összefüggései a spontán társalgásokban
DEME ANDREA: Egy nyolcéves gyermek énekelt és beszélt magánhangzóinak akusztikai jellemzői. Esettanulmány

Book reviews

Conference reviews