Issue XVII
2017/2.

Papers
MÁRIA BAKTI – MÓNIKA KUSZTOR: Speech errors in simultaneously interpreted German target language texts. A descriptive analysis
SVEN STEPHAN – LARS BÜLOW: On the Pragmatics of ‘In-Game’ Chat Communication
FALUDI ANDREA: A dokumentáció mint információtudomány és a terminológia kapcsolata
ANDREA GÖTZ: Are translations more explicit? A corpus investigation of marked interrogative polarity in translated and non-translated Hungarian
GYARMATHY DOROTTYA: Anyanyelvi és idegennyelvi szünettartási stratégiák
ALTAMINI – GNITIEV – JAROUR – KATONA – KHELIFA – MOHAMED – OKTAVIA – POPOVA – PUTRA – SMARI – VAN HEUVEN: Gender effects on writing style in British English?
HUJBER SZABOLCS: Dalszövegek retorikai elemzése (Szabó Balázs Radnóti-feldolgozása)
LŐRINCZ GÁBOR: Fonetikai/fonológiai alapú szóasszociáció és lexikai variativitás A magyar nyelv szótárában
TÍMEA MÁTYUS – NATÁLIA DANKOVICS – KÁROLYNÉ PELYVÁS: Diagnostic Study of Reading Ability and Competence in Aphasic Patients
MARIIA POPOVA – KEES DE BOT: Maintenance of the Russian language in the Baltiс States
RICHARD CLOUET: Internationalising Spanish Universities to Increase Intercultural Understanding: the Challenge of an Island University in Europe
VALENTINA TÖRÖK – ULRIKE JESSNER: Multilingual awareness in Ln (foreign language) learners’ strategies and processing
VÍGH-SZABÓ MELINDA: Az észt nyelv tanításának módszertani alapjai és munkaformái magyar szakos hallgatóknak

Book reviews

Conference review