VIII. évfolyam
2008/1-2. szám

Tanulmányok
BARTA PÉTER, T. LITOVKINA ANNA, HRISZTOVA-GOTTHARDT HRISZTALINA ÉS VARGHA KATALIN: Vegyülés a magyar, angol, német, francia és orosz antiproverbiumokban
BEKE ANDRÁS: Az alapfrekvencia-eloszlás modellezése a beszélőfelismeréshez
CONSTANTINOVITS MILÁN ÉS VLADÁR ZSUZSA: Terminológiai rendezés a nemzetközi kereskedelemben: elvek és esetek
GYARMATHY DOROTTYA: Különböző zajok hatása a beszédprodukcióra
KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT, CSIZÉR KATA ÉS SÁFÁR ANNA: Magyarországi siketek a jelnyelvről: egy kérdőíves kutatás eredményei
KOVÁCS LÁSZLÓ: Nyelvi hálózatok a mentális lexikonban – Agykapocs-kutatás
LACZKÓ MÁRIA: A szövegértési nehézségek hátterében meghúzódó részkészségekről egy vizsgálat tükrében
LENDVAI-DÉCSY KORNÉLIA: A magyar nyelv helyzete az Európai Unióban a csatlakozás után
LESI ZOLTÁN: Automatikus formai verselemzés
MARKÓ ALEXANDRA ÉS GRÁCZI TEKLA ETELKA: Az eldöntendő kérdő modalitás megvalósulása a nyelőcsőbeszédben
MÁRKU ANITA: Szókölcsönzés a kárpátaljai magyar főiskolások és egyetemisták körében
MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA: A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban
N. TÓTH ZSUZSA: Milyen a jó fordítás?
VÁRKUTI ANNA: Felszíni és kognitív angol nyelvi kompetencia-mérés a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban

Könyvszemle

Konferencia szemle