XIX. évfolyam
2019/2. szám

Tanulmányok
Baditzné Pálvölgyi Kata: A megnyúlások és kitöltött szünetek mintázatai küszöbszinten álló magyar ajkú spanyol nyelvtanulók spontán beszédprodukciójában
Szilvia Bátyi – Bashar Farran – Anna Ismail – Mariia Popova – Hala Sa’ed – Ibtissem Smari: #ECOC2023 #2023veszprem – Are we ready? The linguistic landscape of the main street of Veszprém
Gráczi Tekla Etelka – Krepsz Valéria – Markó Alexandra – Huszár Anna – Száraz Bettina: Az f0-jellemzők felolvasásban és spontán beszédben
Claudia Molnár: Are our learners ready for the autonomy approach?
Murányi Sarolta: A gyermekkori narratív készségek vizsgálata–Az ENNI módszertanának alkalmazása magyar nyelven
Ildikó Hortobágyi – István Kocsis: Follow the Reader Profile! A Comparison of News Articles and Outlets from English Speaking Countries

Könyvszemle
Muriel Saville-Troike & Karen Barto: Introducing second language acquisition (3rd Edition) (Feisal Aziez)
Tódor-Erika Mária – Tankó Enikő – Dégi Zuzsanna (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I–II. (Bátyi Szilvia)
Bóna Judit – Horváth Viktória (szerk.): Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után (Bodnár Noémi)
Danping Wang: Multilingualism and Translanguaging in Chinese Language Classrooms (Failasofah Failasofah)
Monika S. Schmid and Barbara Köpke (Eds.): The Oxford Handbook of Language Attrition (Sergei Gnitiev)
Chie Muramatsu: Portraits of Second Language Learners – An L2 Learner Agency Perspective (Ihász Petra)
Miho Inaba: Second Language Literacy Practices and Language Learning Outside the Classroom (Darin Nshiwi)
Tódor Erika-Mária: Hétköznapi kétnyelvűség. Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolákban (Parapatics Andrea)
Ludányi Zsófia (szerk.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia (Tóth Ramóna Mirtill)

Konferenciabeszámoló