Szerkesztőbizottság

Alapító főszerkesztő:

LENGYEL ZSOLT

Alapító szerkesztőbizottsági elnök:

GÓSY MÁRIA

Főszerkesztő:

NAVRACSICS JUDIT

Szerkesztőbizottság elnöke:

MARKÓ ALEXANDRA

Szerkesztőbizottság:

BALASKÓ MÁRIA

DOMONKOSI ÁGNES

FARKAS JUDIT

FENYVESI ANNA

FÓRIS ÁGOTA

GÓSY MÁRIA

GRÁCZI TEKLA ETELKA

HUNYADI LÁSZLÓ

KÁROLY KRISZTINA

LUDÁNYI ZSÓFIA

NAVRACSICS JUDIT

PRÓSZÉKY GÁBOR

ROBIN EDINA

SCHIRM ANITA

Online változat:

VARGA CSILLA

Online szerkesztő:

VÍGH-SZABÓ MELINDA

Olvasószerkesztők:

FÁBIÁN GYÖNGYI

PELCZÉDER KATALIN