Különszám 2023/1. szám

Tartalomjegyzék

Szerkesztői bevezető

Tanulmányok
Horváth Ágnes: Betegbiztonság és hatékony kommunikáció multikulturális és többnyelvű egészségügyi intézményekben. Nemzetközi jó gyakorlatok hazai adaptálásának lehetőségei
Kuna Ágnes – Csontos Nóra: A konfliktus mint narratív újrakonstruálás. A közlés hozzáférhetővé tétele az egészségügyi dolgozók konfliktushelyzeteinek elbeszéléseiben
Constantinovits Milán – Vladár Zsuzsa – Constantinovits Miklós: „A túlélő brigád”. A közös gyógyulás konceptualizálása a Covid19-járványt túlélt férfiak egy csoportjának elbeszélésében
Varga Éva Katalin – Márton Emese – Indig Balázs – Sárközi-Lindner Zsófia – Palkó Gábor: Erdélyi és anyaországi orvosi terminológia pandémia idején
Kuna Ágnes – Markó Alexandra: Betegközpontú és paternalisztikus kapcsolatépítés az orvos-beteg viszonyban. A kapcsolatépítés pragmatikai és szupraszegmentális jellemzői