Magyar szociolingvisztikai bibliográfia

A magyar szociolingvisztika válogatott bibliográfiája
Összeállította: Sinkovics Balázs (Szegedi Tudományegyetem)

Mostantól új helyen jelenik meg a magyar szociolingvisztika válogatott bibliográfiája. A Sociolinguistica (European Journal of Sociolinguistics, de Gruyter, ISSN: 1865-939X, edited by: Jeroen Darquennes, Leigh Oakes, Claudia Maria Riehl; founded by: Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde) 1987 óta évente közzéteszi az európai országok válogatott szociolingvisztikai bibliográfiáját. A legutóbbi koordinátor, Jeroen Darquennes Three decades of sociolinguistic bibliographies: a wealth of data waiting to be thoroughly explored címmel adott áttekintést a folyóirat alapítása óta megjelenő vállalkozásról (Sociolinguistica, 34/2020, 267–276). Az alapító főszerkesztők akkor úgy vélték, hasznos lesz egy ilyen áttekintés, mivel akkoriban a szociolingvisztika még nem volt ennyire gazdag és kidolgozott tudományág. Az aktuális számban mindig a két évvel korábbi év jelent meg, így 1985-től egészen 2018-ig olvashatók a válogatások. Darquennes táblázatokkal és részletes adatokkal illusztrálja, hogy nőtt a bibliográfia, ahogy egyre több európai ország megjelent benne. Kiemeli, hogy tudománytörténetileg is érdekes átnézni, de különösen azért jelentős, mert Európa minden részét egyformán képviselte.
Amint Darquennes elköszönő áttekintésében írja, mostanra megváltozott a világ, és számos lehetőség van interakcióra, rendelkezésünkre állnak különféle digitális eszközök, a nyomtatott bibliográfia pedig nagyon statikus. Így a szerkesztőség úgy döntött, hogy a 35. kötettől nem jelenteti meg többé nyomtatásban, hozzáteszi azonban azt is, hogy ha meglesznek az anyagi és személyi feltételek, szeretnék digitális formában újraindítani. A magyar rész kezdettől megjelent, a válogatás összeállítói pedig a következők voltak: Győri-Nagy Sándor (1987–1991), Kontra Miklós (1992–1999), Borbély Anna (2000–2017) és Sinkovics Balázs (2018–2020). Köszönjük munkájukat, és mindazokét is, akik a felhívásukra évről évre megküldték vonatkozó munkáik adatait.
Mivel nem szerettük volna, ha az összegyűjtött anyag elveszik, és azt sem, ha abbamaradna ez az áttekintés, megkerestük az Alkalmazott Nyelvtudomány szerkesztőségét, hogy befogadnák-e ezt a válogatott bibliográfiát. A szerkesztőség örömmel vállalta, hogy helyet ad ennek a folyóiratban. Bízva abban, hogy digitális formában újraindul az európai országok válogatott szociolingvisztikai bibliográfiája, a továbbiakban itt tesszük közzé.
Köszönjük az Alkalmazott Nyelvtudománynak a lehetőséget.

2019