Különszám 2023/3. szám

Kiadó: Nyelvtudományi Kutatóközpont
Főszerkesztők: Váradi Tamás és Prószéky Gábor

Tartalomjegyzék

Előszó

Tanulmányok
Kürtös Adria Mária, Sopronyi Gréta: Investigating Hungarian EFL Teachers’ Attitudes Towards Motivation
Oleksandr Reient: The influence of contact with English speakers on L2 motivation in Ukrainian secondary schools
Sopronyi Gréta, Kürtös Adria Mária: A Quantitative Comparison of Hungarian High-school Students’ Motivation
Dančo Jakab Veronika: Szlovákiai magyar középiskolások nyelvtanórával kapcsolatos véleménye
Duha Alsayed Ahmad: English majors’ flow in genre-specific writing: A pilot study
Aidana Smagul: A quantitative investigation into EFL learners’ perception of translation tasks at Kazakhstani secondary schools
Tamari Narimanishvili: Error Analysis in the Argumentative Essays of Georgian learners of English
Havasi Zsuzsanna: Metaforikus kifejezések azonosítása szövegértés vizsgafeladatokban
Juhász Kornélia: Az anyanyelv és célnyelv egymásra hatása a beszéd prozódiai megvalósításában