XIII. évfolyam
2013/1-2. szám

Tanulmányok
KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT, CSIZÉR KATA, PINIEL KATALIN: Hallássérült nyelvtanulók egyéni változóinak vizsgálata: motiváció, képzetek, stratégiák
AUSZMANN ANITA: Magánhangzó-minőségek siketek szövegfelolvasásában
KOZMA KRISZTINA: Időskori jelfeldolgozás a tolmácsolás hatékonyságának tükrében
BÓNA JUDIT – VAKULA TÍMEA: Temporális sajátosságok 90 évesek spontán beszédében
NAVRACSICS JUDIT, SÁRY GYULA: Vizuális szófelismerés a kétnyelvűségben
GÓSY MÁRIA, GYARMATHY DOROTTYA, HORVÁTH VIKTÓRIA: Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában
TATÁR ZOLTÁN: Beszélőprofil-alkotás lehetőségei a kriminalisztikai fonetikában
PREGITZER MÁRTA: Beszédpercepciós működések egy osztály ismételt vizsgálatának tükrében
ANJA BEREZNAI: Megfigyelés vagy teszt? Megértési képesség vizsgálata a kétnyelvű óvodában
LENGYEL ZSOLT: A mentális lexikon: életkortól függő strukturális tényezők

Könyvszemle

Konferencia szemle