Különszám 2023/2. szám

Kiadó: Nyelvtudományi Kutatóközpont
Főszerkesztők: Váradi Tamás és Prószéky Gábor

Tartalomjegyzék

Előszó

Tanulmányok
Garai Luca: Acoustic characteristics of nasal and oral flaps
Juhász Kornélia: Atonális és tonális nyelvek dallammeneteinek összehasonlítása
Mariem Shili: The Impact of English as a Lingua Franca on Learners’ Motivation and Attitudes towards Languages Other Than English (LOTEs)
Huynh Thi Thuy Linh: Teachers’ roles in promoting English language learner autonomy in Vietnamese higher education: a questionnaire study
Püski Gyöngyi: Az idegen nyelvi kiejtéssel kapcsolatos nyelvtanulói attitűdök és a nyelvi önértékelés: A nyelvtanulói attitűdök tanítás során történő formálhatóságának vizsgálata
Ihász Petra: Word Superiority Effect in Bilingual Lexical Decision
Fürész-Mayernik Melinda: Többnyelvű gyermekek Magyarországon: kérdőíves kutatás pedagógusok tapasztalatairól
Maram Khamaiseh: Communication in Intercultural Online University Classrooms: An Interview Study
Gyulai Lívia: Az igék csoportosítása az igekötők argumentumszerkezetben okozott változása alapján
Rosenberg Mátyás: Hindi kölcsönzések a romani szótárakban
Kopcsák Róbert: Kritika és annotálás: a kattintásvadászat sűrűsödési pontjai
Nagy Károly: Understanding political concepts through Critical Discourse Analysis: Ideologies concerning Turkish National Identity in the speeches of Mustafa Kemal Ataturk and Recep Tayyip Erdogan